Bømlo Opplæringskontor på Bømlo

Bømlo Opplæringskontor er eit fleirfagleg opplæringskontor for lærebedrifter lokalt på Bømlo.

Dette inkluderer både kommunen med lærefag som bla. helsefagarbeider, barne- og
ungdomsarbeider og ernæringskokkfaget, og privat næringsliv med lærefag som bla. salgsfaget,
industrimekaniker, fiske- og fangstfaget og akvakulturfaget.

Me brenn for kvalitet i fagopplæring og samarbeider tett med lærebedrift og lærling gjennom heile
læreløpet for å sikre dette.

Samtidig jobbar me lokalt saman med ungdom- og vidaregåande skule, kommune og næringsliv for å
sikre den kompetansen som trengs lokalt på Bømlo no og i framtida.

Kontoret til Bømlo Opplæringskontor er lokalisert i Bømlo Rådhus, men me er mykje på besøk ute
hos bedriftene. Dette for å sikre eit godt samarbeid, og for å vera tilgjengeleg for våre
medlemsbedrifter og lærlingar.

Ta kontakt med oss for meir informasjon:
Arnhild Tveita Larsen
arnhild.tveita.larsen@bomlook.no
Telefon +47 48 15 89 83