Praktisk rettet, nasjonal sjømatlinje

Eleven får viktig breddekunnskap som kreves for videreutdanning innen sjømat, fiskeri og havbruksnæring. Men allsidigheten i utdanningen legger faktisk grunnlag også for andre yrker, utenfor fiskeri. Mulighetene er utallige. En kan studere videre på høyskole eller universitet ettersom en har oppnådd studiekompetanse, eller gå ett år i lære for å ta fagbrev.

Den nasjonale sjømatlinja er nå inne i sitt andre år her på skolen, og elever som har valgt denne studieretningen har funnet seg godt til rette både i de praktiske og teoretiske fagene. Det er nemlig nok å gjøre. For velger du sjømatlinja så får du begge deler, både generell studiekompetanse og yrkesfaglig utdanning. Siden vi er en nasjonal linje, så tar vi imot elever fra hele landet. Dette skoleåret er det faktisk to første års elever som har funnet veien hit, helt fra Østlandet. Det synes vi er både gledelig og spennende, da utdanningen har relevans langt utover fylkesgrensen til Troms- og Finnmark.

Sushi er populært. Her rulles det sushi for harde livet i ett tverrfaglig prosjekt med eller fra studieforberedende.
Sushi er populært. Her rulles det sushi for harde livet i ett tverrfaglig prosjekt med eller fra studieforberedende.

Utdanningsløpet

Den nasjonale sjømatlinja er forankret i programområdet for Restaurant- og matfag. Vi har laget lokale læreplaner som er tilpasset sjømatnæringen. Som elev på linja har du også fellesfag over tre år, som gir deg generell studiekompetanse. Dette gir deg en praktisk rettet utdanning, hvor du etter tredje året på skole kan gå ut i et års læretid og ta fagbrev, eller du kan gå videre på høyere utdanning som for eksempel ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Der har de en rekke fagområder innen sjømatnæringen.

Både ressursperspektivet og næringsperspektivet er satt i fokus. Læreplanene er et arbeidsdokument som tilpasses hver enkelt elev. Med et slikt utdanningsløp gis eleven den viktige breddekunnskapen som er svært nyttig for en videreutdanning innenfor sjømat, fiskeri eller havbruksnæring.

Det stekes nok rundt 10.000 fiskekaker i løpet av ett skoleår.
Det stekes nok rundt 10.000 fiskekaker i løpet av ett skoleår.

Moderne lokaler

Skolen har et eget produksjonsanlegg for sjømat, som inneholder både restaurant og fiskebutikk. Alt som blir produsert blir derfor solgt, og fiskebutikken er meget populær. Det er ikke uvanlig at det er lang kø utenfor døra før vi åpner. Vi følger verdikjeden fra råstoff til ferdig produkt, og har avanserte maskiner til det meste. Her kan nevnes filetlinje, røykeri, tørkeri og grillet linje.

Det har vært en rivende utvikling innen teknologi i næringen, og der skolen ikke har det mest moderne utstyret, så samarbeider vi med industrien i Øst-Finnmark, hvor vi blant annet er på bedriftsbesøk og hospiterer. Selv om moderne maskiner for lengst har gjort sitt inntog i næringen, kommer vi ikke utenom viktige teknikker og håndlag med de ulike fiskeartene. Vi bruker derfor også en god del tid på både sløying, håndskjæring av filet, flekking og rotskjæring. Fiskemat står også i fokus, så det stekes nok et par tusen fiskekaker i løpet av ett skoleår.

Lange tradisjoner

Skolen har lange tradisjoner som opplæringssted for sjømatproduksjon. I 1938 ble Statens fagskole for fiskeindustri etablert i Vardø. De holdt det gående helt til 1994 da de ble slått sammen med Vardø videregående skole. Det har skjedd en rekke reformer innen videregående opplæring som på mange måter har utfordret sjømatopplæringen. Den Nasjonale sjømatlinja er derfor med på «å ta litt av dette tilbake». Det er vel åpenbart at når vi har en så viktig næring som fiskeri, som eksporterer for 100 milliarder i året, at den skal ha sitt eget utdanningsløp.

Gammel og ny tid. Brodtkorb sine gamle tørrfisksjåer i forgrunnen og skolens produksjonsanlegg bak.
Gammel og ny tid. Brodtkorb sine gamle tørrfisksjåer i forgrunnen og skolens produksjonsanlegg bak.

Vardø, Norges eldste by

Vardø er Nord Norges eldste by og Norges østligste by. Vi er også den eneste kommunen som ligger i arktisk klimasone. Det er om lag 2000 innbyggere i kommunen. Av arbeidsplasser så er fiskeri og offentlig virksomhet de to største. Vi har et rikt kulturliv og masse å gjøre på fritiden. Vi har en topp moderne svømmehall og idrettshall, og det er veldig kort vei ut i naturen dersom du liker friluftsliv, fiske og jakt.

Vardø videregående skole ligger midt i byen med gangavstand til alt. Her er vi om lag 100 personer som jobber og studerer. Vi er en liten og intim skole der alle kjenner alle. Skolen har eget hybelhus, miljøarbeidere på jobb, godt miljø, og det er tett kontakt mellom skole og elev. Både borteboende elever og lokale elever trives meget godt på skolen. Synes du dette høres spennende ut så hører vi gjerne fra deg. Lykke til med søknad om studieplass.