1453 Views

Trøndelag høyere yrkesfagskole tilbyr unike lederstudier for fagarbeidere i havbruksnæringen

Havbruksnæringen har fått nye utdanningsmuligheter med Trøndelag høyere yrkesfagskoles etablering av fagskoletilbud innen havbruksledelse. Studiene er nettbaserte med samlinger, og gir dermed stor fleksibilitet for å studere hjemmefra ved siden av jobb.

Februar 07, 2023
Skrevet av:

Kristin Sæther, faglærer ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Studiene «Ledelse havbruksoperasjoner» og «Ledelse sjøbasert akvakultur» gir fagarbeidere i havbruksnæringa nye muligheter. «Ledelse i havbruksoperasjoner» er rettet mot servicebåter i næringen, og ble etablert i 2020. De første kandidatene fikk sine fagskolegrader sommeren 2022. I 2021 startet også de første studentene på «Ledelse i sjøbasert akvakultur», som er rettet mot ansatte i oppdrettsselskapene. Disse første studentene vil være ferdige fagskolekandidater neste sommer, i 2023.

Ansvar, regler og ledelse

Havbruksnæringa har blitt stadig mer teknologi- og kunnskapsintensiv, og lederne på anlegg og på servicebåter har et stort ansvar. Næringa må forholde seg til et omfattende regelverk, de håndterer store verdier, og har ansvar for hvordan aktiviteten påvirker både folk, fisk og miljø. Ansvaret og kompleksiteten stiller store krav til ledelse. Dette er gjennomgangstonen i studiene.

Studiene er utviklet i samspill med næringa. I studiene er det stor vekt på ledelse. I tillegg har studiene søkelys på emner som styringssystemer for fartøy, sikkerhets- og beredskapsplanlegging, produksjonsplanlegging, fiskevelferd, miljøpåvirkning og fartøyledelse.

Nesten ekte: Demonstrasjon av simulator som benyttes i studiene. Foto: Bernt Rune Ingebrigtsen

Rustet for morgendagen

Frode Lauritzen i Sinkaberg-Hansen er en av de som har bidratt med innspill til utdanningene.

– Mange dyktige fagfolk løftes til lederposisjoner uten å ha verktøy for å utøve lederrollen. Dette kan studiene ved fagskolen bidra med, slik at næringen får hevet kompetansen innen lederfaget, sier Lauritzen.

Han får støtte fra Tove Torstad, HR-leder i Frøy.

– Vi har mange dyktige fagfolk med lang erfaring. Får vi koblet denne erfaringen med faglig påfyll, står vi sterkere rustet for morgendagens arbeidsoppgaver, sier Torstad.

Frøy er verdens største akvaserviceselskap, med en stor fartøysflåte og et ambisiøst nybyggprogram. Like fullt er det menneskene som betjener de stadig mer avanserte fartøyene som er viktigst for Frøys tjenesteproduksjon.

– Det er åpenbart at økt kompetanse innen næringa vil ha stor betydning for videre utvikling, påpeker Torstad.

De to fagskolestudiene er nettbaserte med samlinger, og tilpasset studenter i full jobb. Dette er en viktig forutsetning for mange av studentene. De har gjerne både en god jobb, er etablerte og har forpliktelser på ulike områder. Muligheten til å ta studier i kombinasjon med det etablerte livet gir den fleksibiliteten disse trenger.

Gode utsikter: Det benyttes stadig mer avanserte fartøy i havbruks-næringa. Foto: Sølvtrans

Fleksibel utdanning med mye praksis

Det er til sammen 10 samlinger som gjennomføres fysisk eller digitalt i løpet av den 2-årige studietiden. Studiet er et tilbud i regi av Trøndelag høyere yrkesfagskole, THYF, og de fysiske samlingene holdes derfor naturlig nok i Trøndelag, nærmere bestemt på Rørvik og på Frøya. Men med fleksibiliteten med hovedvekt på nett- og egenstudier, kommer studentene fra hele kysten, fra Vestland til Finnmark.

– At det faglige påfyllet kan gis der både medarbeidere og kunder befinner seg, er viktig for oss, opplyser Torstad.

De nye studiene gir nye muligheter for dyktige praktikere. Tidligere har mulighetene vært begrenset til enten fagbrev eller universitetsutdannelse. Med fagskolen har fagarbeiderne en ny og tilpasset mulighet for videre kompetanseutvikling og teoretisk påfyll.

Søkertallene til de to linjene har så langt vært gode, og de første fagskolekandidatene i «Ledelse i havbruksoperasjoner» var ferdige før sommeren. Her har mange arbeidsgivere i servicenæringa fått en etterlengtet kompetanseheving hos egne ansatte. Til sommeren kommer også de første fagskolekandidatene i «Ledelse sjøbasert akvakultur» i tillegg til et nytt kull fra «Ledelse i havbruksoperasjoner».