«Stø kurs» – Noregs flottaste klasserom

I 2021 var det totalt 33 elevar som var med om bord, fordelt på tre grupper. Kvar gruppe på 11 elevar er om bord i to veker kvar. Båten gjekk frå Austevoll 25. februar og var tilbake til påskeferien – totalt seks veker på tur.

Har skulekvote

Austevoll vgs. sin skulekvote på torsk for skuleåret 2020/2021 var 27,6 tonn. I tillegg fiska «Stø Kurs» Fusa vgs. sin skulekvote på 13,8 tonn. Det var også med fire elevar frå Fusa vgs. i dei to siste elevgruppene.

I lys av pandemien var det eit stort spen- ningsmoment i år om me kunne gjennomføre fiskeritoktet som normalt. Men med koronatest av både elevar og tilsette for avreise, og med klare og strenge smitteverntiltak om bord – var alle veldig glade for at det kunne la seg gjennomføre.

Action på dekk! Gode dagsfangstar på om lag fem tonn torsk førte til at elevane kom i mål både med skulekvoten til Austevoll vgs. og Fusa vgs.  
Action på dekk! Gode dagsfangstar på om lag fem tonn torsk førte til at elevane kom i mål både med skulekvoten til Austevoll vgs. og Fusa vgs.

Kvar sitt ansvarsområde

Om bord på «Stø Kurs» vert elevane delt i grupper, og som etter ein oppsett plan har ansvar for reinhald, matlaging, vakthold – i tillegg til å delta i setting og haling av garn. Når garna vert halt, vert fi sken tatt ut av garnet og bløgga. Den vert deretter oppbevart i sekker i lasterom med sjøvatn, der kvar sekk tar ca. 500 kilo torsk. Inne ved mottaket vert sekkene lossa frå lasterommet, og sløyelinja inne på mottaket tar seg av vidare behandling av fisken.

Normalt fisker «Stø Kurs» på innersida av Lofoten, i farvatnet rett utanfor Ballstad, men i vinter var det lite fisk her. Difor føregjekk fiskeriet stort sett på yttersida – ute i havet om lag 15 nautiske mil nordvest av Nappstraumen. Det resulterte i gode dagsfangstar på om lag fem tonn – og førte til at elevane kom i mål både med skulekvoten til Austevoll vgs. og Fusa vgs.

Alle elevar har kva sine dedikerte oppgåver. Her vært fisken tina or garna av ei gruppe, medan andre tek seg av bløgginga.
Alle elevar har kva sine dedikerte oppgåver. Her vært fisken tina or garna av ei gruppe, medan andre tek seg av bløgginga.

Mest mogeleg praksis

Ved Austevoll vgs. har me som mål å vere mest mogeleg ute av klasserommet og å ha mest mogeleg praksis med elevane. Learning by doing. Me føler oss særs heldige som får ha eit slikt stort og flott opplæringsfartøy som «Stø Kurs», som igjen gjer det mogeleg for skulen å tilby elevane dette eventyret i nord.

I tillegg til å vere i nord i Lofoten i om lag halvannan månas kvart år, er «Stø Kurs» i dagleg drift i undervisning ved skulen. I år er det to klassar på vg2 fiske og fangst og 3 klassar på vg2 maritime fag som brukar båten kvar veke, der lærarane er skipper og maskinist.  Forutan opplæringsfartøyet «Stø Kurs», har skulen fleire mindre opplæringsfartøy som våre elevar dagleg er ute på sjøen og brukar; 36 fots Selfasjark, 23-fots Tobias og ein livbåt.

For skuleåret 2021/2022 er det eit rekordstort elevtal ved Austevoll vgs, med 13 klassar (kvar klasse er 15 elevar): 4 klassar vg1 naturbruk, 1 klasse vg1 TIP, 1 klasse vg1 Helse-og oppvekstfag, 2 klassar vg2 fiske og fangst, 2 klassar vg2 akvakultur og 3 klassar vg2 maritime fag. Underteikna har sjølv vore med på eventyret i Lofoten sidan 2013, og er oppe i nord kvar år i 2-3 veker.

Første kull på vei mot D6-sertifikat

Kurset gjennomføres som et kombinert nett og samlingsbasert tilbud, som skal lede frem til D6-sertifi kat. Hele 19 lærlinger deltok på første samling på Kystens Hus i Tromsø, og i løpet av tre samlinger vil de få både teoretiske og praktisk opplæring før de til slutt kan avlegge eksamen.

Viktig med opplæring

Mari Pedersen fra Botnhamn på Senja, er en av deltakerne på D6-kurset. Hun tok fagbrev i akvakultur i sommer, etter to års læretid ved matfiskanlegg hos Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken, Senja. Etter bestått fagbrev fikk hun fast jobb i bedriften. Hun mener det er viktig med opplæring for å føre servicebåtene.

-Alle må ha opplæring for å føre båtene, og det er krav til selskapet at de ansatte har sertifikat for å operere båtene. Kurset er både omfattende, lærerikt og interessant, og det handler mye om å ha kjennskap til navigasjon og sikkerheten om bord, forteller hun og legger til at det er godt å ha sertifikatet på CVen i tilfellet hun søker videre jobb.

Første samling for D6-kurset ble lagt til Tromsø. De neste to samlingene legges til Gibostad og Skjervøy. FOTO: BIRTE RICHARDSEN/OK FISK TROMS.
Første samling for D6-kurset ble lagt til Tromsø. De neste to samlingene legges til Gibostad og Skjervøy. FOTO: BIRTE RICHARDSEN/OK FISK TROMS.

De skal gjennom tre samlinger; i Tromsø, Skjervøy og Gibostad. Mellom samlingene er det lagt opp til at deltakerne skal studere på egenhånd, samt gjennomføre en del arbeidskrav.

-Det er omfattende stoff, så det er verdt å følge med både på samlingene og i egenstudiet, sier Pedersen.

Mellom to stoler

D6-kurset er ikke obligatorisk for akvakulturlærlinger, og er enda ikke kommet inn i det ordinære opplæringsløpet på VG2 akvakultur. Men daglig leder ved Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms, Annbjørg Reiersen, håper at det skal bli en del av opplæringen på VG2 akvakultur ved begge videregående skolene i Troms fra inneværende år.

-Vi har dialog med de videregående skolene om å få det til, sier hun, og mener det er viktig at de akvalærlingene som nå er under utdanning i Troms får tilbud om å ta kurset.

Bruk av sjøkart og bestemme posisjon er grunnleggende kunnskaper som deltakerne skal kunne. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.
Bruk av sjøkart og bestemme posisjon er grunnleggende kunnskaper som deltakerne skal kunne. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.

-Vi ønsker at lærlingene skal være operative til å gå direkte ut i arbeidslivet etter endt læretid. Vi har på en måte sett at det er noen lærlinger som kommer til å falle mellom to stoler, i og med at de ikke får opplæringa i skolesystemet, og heller ikke rekker å få nok fartstid til 1. januar 2024. Derfor kjører vi dette kurset, og har også en plan om å kjøre ett til for flere av våre lærlinger, sier Reiersen.

Praktisk prøve

Det er også mulighet for de som har mer enn fem års arbeidserfaring fra lasteskip og servicebåter mellom 8 og 24 meter, innen utgangen av 2023, til å løse begrenset D6- sertifikat, basert på en praktisk prøve. Denne muligheten gjelder kun i en overgangsperiode frem mot 1. januar 2024. Kandidaten skal testes i navigasjonsinstrumenter, planlegge og gjennomføre seilas, sjøveisreglene og sjøklart skip.

Spede begynnelsen D6-sertifikatet ble innført av Sjøfartsdirektoratet, hvor alle førere av lasteskip over 8 meter i fartsområdet liten kystfart må ha sertifikatet fra 1. januar 2024. Kompetansesertifikatet D6 gjelder for lasteskip opp til 24 meters lengde.

Deltakerne får grundig veiledning av dyktige lærere ved Blått Kompetansesenter Nord. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.
Deltakerne får grundig veiledning av dyktige lærere ved Blått Kompetansesenter Nord. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.

I Troms har blant annet Blått kompetansesenter Nord startet å tilby D6-kursene. Halvor Hanssen er utdannet sjøkaptein og kvalitetsansvarlig kompetansesenteret, og forteller at de allerede i vår startet opp med de første D6-kursene, men at de foreløpig bare er i den spede begynnelsen med kursene.

Stor interesse

-Det har vært stor interesse for D6-kurset, men vi har inntrykk av at mange ikke har kommet skikkelig i gang. Vi forventer en økt aktivitet utover vinteren og våren, ettersom det er stor aktivitet på sjøen nå om høsten. Primært kjører vi kurs for oppdrettsselskap og private bedrifter, sier han.

-Vi har gjennomført tre kurs, og primært kjører vi kurs for oppdrettsselskap og private servicebedrifter. Det som nå kjøres med akvakulturlærlingene er det fjerde kullet, og er i regi av Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms. De tilbyr lærlingene kurset, og vi står for den faglige gjennomføringen, opplyser Hanssen.