1025 Views

Første kull på vei mot D6-sertifikat

TROMS: I høst startet de første akvalærlingene på veien mot dekksoffiser klasse 6-sertifikat.

Februar 03, 2022
I høst startet de første akvakulturlærlingene opplæringen til det som skal gi dem D6-sertifikat. FOTO: BIRTE RICHARDSEN/OK FISK TROMS.
I høst startet de første akvakulturlærlingene opplæringen til det som skal gi dem D6-sertifikat. FOTO: BIRTE RICHARDSEN/OK FISK TROMS.
Skrevet av:

ALF FAGERHEIM

Kurset gjennomføres som et kombinert nett og samlingsbasert tilbud, som skal lede frem til D6-sertifi kat. Hele 19 lærlinger deltok på første samling på Kystens Hus i Tromsø, og i løpet av tre samlinger vil de få både teoretiske og praktisk opplæring før de til slutt kan avlegge eksamen.

Viktig med opplæring

Mari Pedersen fra Botnhamn på Senja, er en av deltakerne på D6-kurset. Hun tok fagbrev i akvakultur i sommer, etter to års læretid ved matfiskanlegg hos Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken, Senja. Etter bestått fagbrev fikk hun fast jobb i bedriften. Hun mener det er viktig med opplæring for å føre servicebåtene.

-Alle må ha opplæring for å føre båtene, og det er krav til selskapet at de ansatte har sertifikat for å operere båtene. Kurset er både omfattende, lærerikt og interessant, og det handler mye om å ha kjennskap til navigasjon og sikkerheten om bord, forteller hun og legger til at det er godt å ha sertifikatet på CVen i tilfellet hun søker videre jobb.

Første samling for D6-kurset ble lagt til Tromsø. De neste to samlingene legges til Gibostad og Skjervøy. FOTO: BIRTE RICHARDSEN/OK FISK TROMS.
Første samling for D6-kurset ble lagt til Tromsø. De neste to samlingene legges til Gibostad og Skjervøy. FOTO: BIRTE RICHARDSEN/OK FISK TROMS.

De skal gjennom tre samlinger; i Tromsø, Skjervøy og Gibostad. Mellom samlingene er det lagt opp til at deltakerne skal studere på egenhånd, samt gjennomføre en del arbeidskrav.

-Det er omfattende stoff, så det er verdt å følge med både på samlingene og i egenstudiet, sier Pedersen.

Mellom to stoler

D6-kurset er ikke obligatorisk for akvakulturlærlinger, og er enda ikke kommet inn i det ordinære opplæringsløpet på VG2 akvakultur. Men daglig leder ved Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms, Annbjørg Reiersen, håper at det skal bli en del av opplæringen på VG2 akvakultur ved begge videregående skolene i Troms fra inneværende år.

-Vi har dialog med de videregående skolene om å få det til, sier hun, og mener det er viktig at de akvalærlingene som nå er under utdanning i Troms får tilbud om å ta kurset.

Bruk av sjøkart og bestemme posisjon er grunnleggende kunnskaper som deltakerne skal kunne. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.
Bruk av sjøkart og bestemme posisjon er grunnleggende kunnskaper som deltakerne skal kunne. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.

-Vi ønsker at lærlingene skal være operative til å gå direkte ut i arbeidslivet etter endt læretid. Vi har på en måte sett at det er noen lærlinger som kommer til å falle mellom to stoler, i og med at de ikke får opplæringa i skolesystemet, og heller ikke rekker å få nok fartstid til 1. januar 2024. Derfor kjører vi dette kurset, og har også en plan om å kjøre ett til for flere av våre lærlinger, sier Reiersen.

Praktisk prøve

Det er også mulighet for de som har mer enn fem års arbeidserfaring fra lasteskip og servicebåter mellom 8 og 24 meter, innen utgangen av 2023, til å løse begrenset D6- sertifikat, basert på en praktisk prøve. Denne muligheten gjelder kun i en overgangsperiode frem mot 1. januar 2024. Kandidaten skal testes i navigasjonsinstrumenter, planlegge og gjennomføre seilas, sjøveisreglene og sjøklart skip.

Spede begynnelsen D6-sertifikatet ble innført av Sjøfartsdirektoratet, hvor alle førere av lasteskip over 8 meter i fartsområdet liten kystfart må ha sertifikatet fra 1. januar 2024. Kompetansesertifikatet D6 gjelder for lasteskip opp til 24 meters lengde.

Deltakerne får grundig veiledning av dyktige lærere ved Blått Kompetansesenter Nord. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.
Deltakerne får grundig veiledning av dyktige lærere ved Blått Kompetansesenter Nord. FOTO: BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD.

I Troms har blant annet Blått kompetansesenter Nord startet å tilby D6-kursene. Halvor Hanssen er utdannet sjøkaptein og kvalitetsansvarlig kompetansesenteret, og forteller at de allerede i vår startet opp med de første D6-kursene, men at de foreløpig bare er i den spede begynnelsen med kursene.

Stor interesse

-Det har vært stor interesse for D6-kurset, men vi har inntrykk av at mange ikke har kommet skikkelig i gang. Vi forventer en økt aktivitet utover vinteren og våren, ettersom det er stor aktivitet på sjøen nå om høsten. Primært kjører vi kurs for oppdrettsselskap og private bedrifter, sier han.

-Vi har gjennomført tre kurs, og primært kjører vi kurs for oppdrettsselskap og private servicebedrifter. Det som nå kjøres med akvakulturlærlingene er det fjerde kullet, og er i regi av Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms. De tilbyr lærlingene kurset, og vi står for den faglige gjennomføringen, opplyser Hanssen.