989 Views

Velkommen til Fagskolen i Nord

For deg som vil videre i livet

Desember 23, 2022
Skrevet av:

Fagskolen i Nord

Fagskolen har utdanninger på fem lokasjoner: Tromsø, Harstad, Nordkapp, Skjervøy og Kirkenes. Her tilbys et bredt utvalg av fagskoleutdanninger innen alt fra maritime fag, matematikk bygg og elkraft, til psykisk helsearbeid – omsorg og aktiv helse.

Fagskolen i Nord ønsker å gi sine studenter kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Maritime og marine fag ved Fagskolen i Nord:

Dekksoffiser på ledelsesnivå 120 studiepoeng

Drømmer du om å seile din egen sjø med store, høyteknologiske og avanserte skip? Da er du på rett spor. Gjennom dekksoffiserutdanningen kan nettopp du ta styringen.

Dekksoffiser er en 2-årig fagskoleutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som matros eller fiske og fangst, eller som har relevant realkompetanse.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsingsområder i fremtiden. Derfor vil etterspørsel etter fagfolk med maritim kompetanse og erfaring fra sjøen være økende.

Dette studiet gir deg den teoretiske kompetansen til å løse dekksoffisersertifikat på ledelsesnivå. Og ikke minst – et hav av muligheter!

Riktig simulering. Foto: Johanne Salamonsen

Dekksoffiser på ledelsesnivå kan du ta enten ved studiested Nordkapp, eller studiested Tromsø.

Det er i hovedsak tre stillingsbetegnelser for dekksoffiserer; skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser, ofte kalt første- eller andrestyrmann.

  • Sjøkaptein/Skipsfører er den som har den øverste myndighet om bord.
  • Overstyrmann er den dekksoffiser som har rang nest etter skipsfører og overtar kommandoen på skipet dersom skipsfører blir ute av stand til å ivareta sine plikter.
  • Ansvarshavende vaktoffi ser på bro og dekk er den som har ansvar for brovakt eller laste-/lossevakten.

Andre yrkesmuligheter kan være: på rederi kontor, los, inspektør, lærer på maritime skoler, i sjøfartsdirektoratet, i klasseselskap, i administrasjonen på oljerigger m.m.

Maskinoffiser på ledelsesnivå 120 studiepoeng

Nye horisonter. Foto: Johanne Salamonsen

Ved vårmaskinoffiserutdanning har vi oppdatertsimulatorpark og engasjerete instruktører. Vi tilbyr en oppdatert og aktuell utdanning som tilfredstiller kravene til STCW.

Studielengde er to år og etter endt utdanning og kadettperiode har man kompetanse til å begynne på sin offiserkarriere som maskinist. Etter relevant fartstid som underordnet offiser har man teoretisk kompetanse til å søke Maskinoffisersertifikat kl. 1(M1). Maskinoffiseutdanningen er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole, eller flere år praksis i relevante yrker. Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere innen alle relevante fagfelt som tilhører yrket. Maskinoffiser på ledelsesnivå tilbys ved studiested Tromsø.