661 Views

Traineeprogram gir verdifull erfaring

Skjervøy: Med bachelorgrad i kofferten satte venninnene Ingeborg Myrind Bekkavik og Sigrun P. Eriksen kursen mot Skjervøy i Nord-Troms.

Februar 12, 2021
Med kontorsted på Arnøya er Sigrun P. Eriksen trainee som biologisk controller hos Arnøy Laks.
Med kontorsted på Arnøya er Sigrun P. Eriksen trainee som biologisk controller hos Arnøy Laks.
Skrevet av:

ALF FAGERHEIM

I vår avsluttet de bachelorutdanning i fiskeri og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og var tilbudt hver sin traineestilling i Skjervøy i Nord-Troms – Ingeborg som trainee akvalærer ved Nord-Troms videregående skole og Sigrun som trainee biologisk controller hos Arnøy Laks AS.

Tilbud om trainee

-Jeg hadde vært i praksis hos Halti næringshage på Storslett i fjor høst, og så hvor stor Skjervøy er innen havbruk. Da sjansen bydde seg som trainee akvakulturlærer kunne jeg ikke si nei. Det er en stor mulighet å få prøve seg som lærer, sier Ingeborg.

-Jeg har lyst å formidle hva havbruk er og betyr. Ikke bare for Norge, men for verden. Vi krever mye av naturen og av folkene i næringen, derfor ønsker jeg å skape engasjement for næringen hos elevene, sier hun videre.

Ingeborg Myrind Bekkavik er trainee som akvakulturlærer ved Nord-Troms vg. skole på Skjervøy, og hun trives med undervisning.
Ingeborg Myrind Bekkavik er trainee som akvakulturlærer ved Nord-Troms vg. skole på Skjervøy, og hun trives med undervisning.

Omstilling

Hun underviser i programfagene på VG2 akvakultur, og har en gruppe på elleve elever. Det trives hun godt med. Ifølge Ingeborg var det en omstilling fra selv å være student til å skulle formidle for andre, men hun tror hun har noe å komme med som er nytt og annerledes.

-Du må hele tiden gjøre refleksjoner over det du skal formidle og hvordan du skal få elevene til å forstå fagstoffet. Det er ikke lenge siden jeg selv var der elevene er, og det kan være en fordel. Jeg tror også elevene synes det er kult å ha en ung lærer, og som har klare meninger om de temaet vi snakker om, sier hun.

Inspirasjon

Ingeborg kommer fra Skaun kommune i Trøndelag. En kommune med drøyt 8000 innbyggere og hvor landbruket står sterkt. Men tilhørighet med den nordlige landsdelen fikk hun fort.

-Da jeg landet med bagasjen i Tromsø for tre år siden følte jeg meg hjemme med en gang. Fiskeri og havbruk er et karrierevalg, og man må ta vare på mulighetene når man får. Selv om det betyr at man må flytte på seg. Næringen og skolen ønsker dessuten at flere jenter søker seg til naturbruk og akvakultur. Jeg håper derfor å kunne være en inspirasjon for andre jenter til å velge en yrkesvei innen havbruk, sier hun.

Må være frempå

-Det var Ingeborg som tipset meg om trainee-ordningen i Nord-Troms, og jeg så på det som en mulighet jeg ikke ville få andre steder. Dette var noe jeg hadde lyst til, så jeg hadde kun søkt på traineestillingene, sier Sigrun P. Eriksen.

Hun har arbeidssted på Arnøya, som ligger en kort fergetur nord for Skjervøy, og jobber mye med statistikk og tall, planlegger produksjonssyklus, produksjonsmål og resultater og driver med prosjektarbeid.

-Det er spennende å komme inn der ikke alt er fastsatt og definert hva du skal gjøre. Her er det en liten administrasjon og åpne forhold, og man må være frempå for å lære hele tiden., forteller hun videre.

Tett oppfølging

Bak traineeprogrammet står Arena Nord-Troms, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og næringslivet i Nord-Troms, som har som mål å trekke unge mennesker til regionen. Programmet hadde oppstart i år, og det var utlyst fem ulike traineestillinger med ett års varighet. Det kom inn 45 søknader til de fem stillingene, og det var lagt opp til vanlig søkeprosess med intervjurunder av aktuelle kandidater. I løpet av året får traineene tett oppfølging med fagsamlinger, bedriftsbesøk, konferanser og sosiale samlinger.

Muligheter

De er begge klar på at ordningen er en god mulighet for nyutdannede til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. At de får noen gode økonomiske fordeler, både lavere skatt og avskriving på studiegjelden, ved å bo og jobbe i Nord-Troms, kommer godt med.

-Det er vanskelig å få jobb som nyutdannet og uten erfaring, og det er stor konkurranse på vanlige stillinger. Traineeordningen er en ekstremt god mulighet for å opparbeide seg erfaring, slik at man har mulighet for jobb videre, sier Sigrun. Begge er de åpen for å kunne fortsette etter dette året som trainee, dersom muligheten er til stede.

Fakta om Arena Nord-Troms:

Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Skjervøy, Lyngen, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Har som mål å blant annet fremme samarbeid på tvers av kommuner og næringer i regionen og sette dagsorden for utvikling i regionen og bygge Nord-Troms som merkevare. Prosjektets prioriterte arbeidsområder er innen infrastruktur og utdanning.