673 Views

Stor interesse for ny fagutdanning

Skjervøy: Nytt fagskoletilbud skal heve kompetansen i næringsmiddelindustrien.

Februar 25, 2021
Avdelingsleder linje for kjemi ved Fagskolen i Troms, Jan Tore Eriksen, opplever stor interesse for et nytt studietilbud i prosessteknikk. FOTO: ALF FAGERHEIM.
Avdelingsleder linje for kjemi ved Fagskolen i Troms, Jan Tore Eriksen, opplever stor interesse for et nytt studietilbud i prosessteknikk. FOTO: ALF FAGERHEIM.
Skrevet av:

ALF FAGERHEIM

-Vi startet opp med et nytt fagskoletilbud i høst, som heter prosessteknikk. Det er beregnet på de som vil konkurrere om jobber som mellomledere, skiftledere, teknisk ledere, driftsledere eller HMS innen næringsmiddelindustrien, forteller avdelingsleder linje for kjemi ved Fagskolen i Troms, Jan Tore Eriksen.

Han forteller at studietilbudet er kommet etter et ønske fra industrien, og spesielt har oppdrettsnæringen og lakseslakteriene ytret et behov og ønske om en egen fagutdanning.

-Vi tar selvfølgelig inn studenter fra alle typer relevant næringsmiddelindustri som oppfyller opptakskravet, men vi rekrutterer fra et bredt spekter, sier Eriksen. Han legger til at relevante fagbrev er fra mekaniske fag til fiskerifag.

I høst startet ni studenter på studiet, som legges opp etter nett- og samlingsmodellen. Utdanningen er toårig, som går deltid over tre år.

-Det er folk i full jobb, og spesielt var interessen blant offshore og prosessindustrien stor, fortsetter han. Blant annet er det flere fra bedriften Akva-Ren, som har spesialisert seg på prosessering av marine biprodukter. Studiet gir 120 studiepoeng, noe som Eriksen mener er med på å gjøre fagskolen mer attraktiv.

-Studiepoeng gjør fagskolen mer attraktiv nå enn tidligere. Det har vært med å øke statusen på fagskoleutdanningen, og mange tenker på videre høyere utdanning etter fagskolen, sier han. Eriksen tror innføring av studiepoeng har hatt betydning for økningen i søkertallet til fagskolen.

-Vi har hatt en generell økning til fagskolen de siste årene, og bare i høst har vi 43 studenter. Det er lenge siden vi har hatt så mange, legger han til.

Fagskolen i Troms er organisert med felles ledelse og studiesteder i Harstad, Tromsø og Skjervøy. Foruten studietilbudet prosessteknikk, tilbys også fagutdanningen matteknikk på Skjervøy.

Fagskoleutdanningen er en høyere og yrkesrettet utdanning, som ligger på nivå over videregående utdanning. Fagskoletilbudene har en varighet på fra ett halvt til to år, og opptakskravene er enten fullført videregående utdanning med yrkesfaglig (fagbrev), generell studiekompetanse eller realkompetanse. Fra 2018 ble utdanningen målt i studiepoeng; ettårig studium gir 60 studiepoeng og toårig studium gir 120 studiepoeng.

Fakta prosessteknikk:

• Oppstart høsten 2020.

• Dekker alle typer prosessindustri.

• 2-årig fagskoleutdanning (deltid over 3 år), som gir 120 studiepoeng.

• Opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med relevante fagbrev.

• Opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold.