1513 Views

Nordlaks ser studenter og læringer med nye briller

Faktisk er det helt bokstavelig. Nordlaks bruker VR-briller for å vise frem film om hele produksjonskjeden. Målgruppen er både elever, studenter, kunder og turister, og interessen for næringa er økende.

Januar 17, 2023
På hjul: På Nordlaks havfarm bruker de ansatte bruker sparkesykler når de skal å ta seg frem på anlegget. Foto: Nordlaks/Deadline
Skrevet av:

Marte Østmoe

Filmen bruker vi både i møte med studenter og utdanningsarenaer, men også på salgsmesser ute i den store verden. Dette forteller daglig leder for Nordlaks’ visningssenter Marte Sørbø Hoholm. Hoholm er i utgangspunktet utdannet fuglebiolog, men har jobbet i Nordlaks i åtte år. – Men biologiutdanningen min har jeg virkelig nytte av i jobben som kunnskapsformidler, forsikrer hun. Visningssenteret har åpent for besøk hele året og tar imot besøkende fra hele verden. Fra september til mai er de omtrent fullbooket med skoleelever og studenter, i tillegg til at de to dager i uka tar imot elever fra vg1 og vg2 akvakultur fra Sortland videregående skole. – Dette er et spesielt samarbeid vi har inngått med skolen, med mål om å gi elevene en realistisk praksisarena på vårt undervisningsanlegg, forteller Marte Sørbø Hoholm. På visningssenteret er de fire heltidsansatte, som er ansvarlige for rekruttering og utdanning i Nordlaks-gruppen.

Teori og praksis

Ved hjelp av Nordlaks eget anlegg og utstyr lærer elevene driften i praksis og får et godt innblikk i selskapets kompleksitet. – Selve undervisningen og det å koble praksis opp mot lærermålene er det lærerne som har ansvaret for, presiserer Hoholm. Hun legger til at når det kommer det å faktisk ta til seg kunnskapen, er det alltid elevene selv det kommer mest an på. Her synes Hoholm at det har skjedd en positiv utvikling de siste årene.

– Utdanningsinteressen innen oppdrettsnæringen er helt klart økende, forteller hun.

Kjenner elevene: Marte Sørbø Hoholm er daglig leder for Nordlaks’ visningssenter.

Til tjeneste

Også Nordlaks har, i løpet av de siste årene, vokst som selskap. De siste årene er det skjedd en stor utvikling både produksjonsmessig og omsetningsmessig, samtidig som antall ansatte har vokst fra rundt 400 til rundt 800 på bare få år. Stadig trengs det likevel ny og frisk kompetanse. Dette er årsaken til at Nordlaks har utviklet en ny strategi for rekruttering og gjennom sine visningsanlegg for havbruk investerer mye tid og ressurser i å invitere inn skoleelever og studenter i bedriften, og har et tett samarbeid med videregående skoler. – Nordlaks satser også på lærlinger, og vi har signert læreplassgaranti med Nordland Fylkeskommune i både akvakultur og skipsindustrimekaniker, opplyser Marte Sørbø Hoholm. – I tillegg til denne garantien har vi i dag inne til sammen 25 lærlinger i ulike fag. Ivrig ramser hun opp hvilke avdelinger og på hvilke roller disse er fordelt på: Åtte i akvakultur, fire i smolt, seks matros/ skipsindustrimekaniker, en kadett på brønnbåt, to i elektro/ automasjon, to på IT, en induistrimekaniker og to i kjemi og prosess-faget. Jo, Hoholm innrømmer at det kan være mye å sette seg inn i, det å involvere mange nye unge mennesker kan by på utfordringer. Til satsningen er det også knyttet noen kostnader, men når alt kommer til alt mener de at investeringen absolutt er verdt sin pris, da det man sitter igjen med er gode fagarbeidere og nye potensielt ansatte.

Godt selskap

– I løpet av de to årene elevene besøker oss her på anlegget, gjennom vg1 og vg2, blir vi godt kjent med hverandre, skryter Marte Sørbø Hoholm. Hun legger ikke skjul på at dette er en klar fordel når selskapet skal ta inn lærlinger. Der Nordlaks ligger langt foran innen teknologi som eksempelvis VR-briller, anvender de seg også av ganske friske ansettelsesmetoder.

– Vi kaller det speeddating. Marte Sørbø Hoholm ler når hun bruker ordet, men legger heller ikke skjul på alvoret i situasjonen. – Her får elevene møte flere aktører innen næringen, de får øve seg på intervjusituasjon og har med nyskrevet CV. Med økt interesse for næringen har Hoholm og kollegene sett at elevenes snitt har gått opp, men i denne bransjen er det ikke alltid karakterene som teller. – Vi ser etter mennesker som er litt frampå og viser genuin interesse for faget og næringen, røper Marte Sørbø Hoholm: – Elevene trenger verken å være eksperter eller skoleflinke, det viktigste er at de viser interesse, spør når det er noe de lurer på, legger telefonen bort og er til stede.

Bedre med sterk karakter enn sterke karakterer

Kampen om lærlingeplassene kan være hard, kanskje må også elevene hjelpes ytterligere fram for å finne sin riktige hylle. Også her kan de fire ansatte på visningssenteret steppe hjelpende inn.

– Det er mange varianter av elever og mange ønsker, noen kan eksempelvis være interessert i selve næringen, men ønsker likevel ikke å få fagbrev i akvakultur. Andre kan være interessert i næringen, men ønsker ikke å jobbe på havet. I begge tilfellene finnes det råd.

– Vi kan sette eleven i kontakt med andre deler av selskapet og få i stand en utplasseringsperiode, forteller Marte Sørbø Hoholm, på den måten er det mulig å prøve seg innen samme bransje, men et annet felt. Hun presiserer: – Nettopp nå har vi to akvakulturelever som skal få et innblikk i markeds- og kommunikasjonsavdelingen vår, kanskje får de i oppgave å produsere innhold til den nye nettsiden vår.

Arbeidsbåt: Elevene kommer her tett på næringen og kan i samarbeid med instruktørene være med på miljøundersøkelser. Foto: Akvakultur i Vesterålen.

Nye sprell

Samarbeid, nye løsninger og teknologi et tre suksessfaktorer innen selskapet Nordlaks.

Marte Sørbø Hoholm innrømmer at elever og lærlinger inn i selskapet kan bli, som hun sier – litt styr, men om dette er positivt eller negativt, det kommer an på hvilke briller man har på. – Vi har et samfunnsansvar for å tilby elever lærlingeplasser, dette ansvaret tar vi på alvor. I tillegg er dette noe som er svært positivt for oss når det kommer til stykket – vi blir utrolig godt kjente med elevene og kan finne de som passer inn hos oss og kan bidra til å forme neste generasjons arbeidstakere på en unik måte.