780 Views

Kombinerer skole og sjømatpraksis

SKJERVØY: Aragorn og Christopher kombinerer skole og jobb innen sjømatproduksjon.

Mai 16, 2021
Aragorn Mikkelsen (tv) og fabrikksjef ved Lerøy Aurora, Thomas Pedersen.
Aragorn Mikkelsen (tv) og fabrikksjef ved Lerøy Aurora, Thomas Pedersen.
Skrevet av:

ALF FAGERHEIM

Nord-Troms videregående skole har dette skoleåret tatt opp elever i et pilotprosjekt kalt Bedriftsmodellen. Elevene kan starte direkte i lære etter grunnskolen, og kan velge mellom tre ulike programfag; sjømatproduk- sjon, kokkefag og salgsfag.

Enkelt valg

For Aragorn Olsen Mikkelsen og Christopher Lilleng Davidsen var valget enkelt – sjømatproduksjon. Begge var ferdig på grunnskolen i vår, og så på bedriftsmodel- len som en mulighet å komme seg raskt ut i jobb. De er utplassert hos hver sin sjømatbedrift i Skjervøy; Aragorn hos Lerøy Aurora og Christopher hos Arnøy Laks på Arnøya.

-Å være i en industribedrift virket mer interessant for meg, og Lerøy Aurora virket spennende, sier Aragorn, som fra før hadde litt kjennskap til bedriften gjennom skolebesøk på ungdomsskolen.

-Det er en fin mulighet for meg, som liker å være i aktivitet, og samtidig få skolegang. Jeg var skolelei, men ordningen med rullering mellom skole og arbeidsplass passer meg bra, legger han til.

Christopher Davidsen trives ute på merdene.
Christopher Davidsen trives ute på merdene.

Fireårig løp

-Gjennom et fireårig løp skal han innom ulike deler av produksjonen i bedriften, der fiskevelferd og teknikk i hver avdeling er sentralt. Det handler om å ha respekt for at laksen avlives humant, og ta vare på det som er produsert på sjøen. Dette er helt nytt for oss, så han blir en god sparringspartner for oss for å holde motivasjon opp gjennom løpet. Det forteller fabrikksjef hos Lerøy Aurora, Thomas Pedersen.

-Vi er en stor aktør innen lakseproduksjon og er glad for å kunne utdanne lærlinger. De som får læreplass er heldige fordi det gir dem mange muligheter til å jobbe seg opp erfaring og kompetanse. Vi skal derfor ta oss god tid på hver avdeling slik at Aragorn får god opplæring, legger han til.

Skole og jobb

-Jeg hadde valgt naturbruk, men så dukket denne muligheten opp. Å kombinere skole og jobb synes jeg virket mer interessant for meg. Det gir meg en mulighet å starte tidligere i jobb, forteller Christopher. Han står ute på ventemerden ved slakteriet på Lauksletta, Arnøya, klar for å stramme inn avkastnota. Slakteriet er i full produksjon og han har nok å henge fingrene i ute på merden.

-Jeg skal jobbe meg gjennom de ulike avdelingene på slakteriet, og synes arbeidet er både variert og fysisk.

Han følger arbeidsdagen når han er på jobb, og synes det er greit å få kjenne litt på arbeidslivet. Etter hvert skal han også innom de ulike stasjonene hvor fisken bløgges, sløyes og pakkes. Målet om fire år er å ta fagbrev, noe han ser frem til.

-Fagbrev betyr at du kan faget du jobber med og gjør deg mer attraktiv i jobb.

Arbeidet ute på ventemerdene er både fysisk og varierende. Her strammes avkastnota.
Arbeidet ute på ventemerdene er både fysisk og varierende. Her strammes avkastnota.

Motiverende opplegg

Elevene har to dager i uken på skolen med fellesfag, og tre dager ute i bedrift. I løpet av et fireårig løp skal de ende opp med fagbrev i industriell matproduksjon. Dette er en modell både for å styrke rekrutteringen til sjømatindustrien og for å redusere frafall fra videregående utdanning.

-Initiativet til denne modellen kommer fra Arena Nord-Troms, hvor vi har sett at ingen ungdommer har tatt utdanning rettet mot sjømatindustrien. Med en slik ordning kan elevene starte som lærling og skoleelev fra dag en, som vil være en mer motiverende mulighet for enkelte, sier styreleder i Arena Nord-Troms, Håvard Høgstad.