635 Views

Hverdagen som trainee i BioMar

Livet som trainee i BioMar er variert og mangfolding. I tilegg til å jobbe i BioMar i det daglige, deltar alle på 4 samlinger sammen med de andre seafood-traineene. NCE Seafood Cluster sitt Seafood-Trainee program som vi er en del av, er det første trainee programmet innenfor havbruksnæringen for nyutdannede bachelor- og masterstudenter.

September 02, 2022
Som trainee i BioMar opplevde Iselin en variert og mangfoldig arbeidshverdag. Etter endt trainee periode er Iselin i dag fast ansatt. Les mer om hennes erfaringer som trainee i BioMar. FOTO: BIOMAR
Skrevet av:

Iselin Lillevik Møllerstuen

Tverrfaglig kompetanse

De fire samlingene går over 2-3 dager og har tema som skal gi innsikt i sjømatnæringens verdikjede, forskning og innovasjon, sirkulær økonomi og nye verdikjeder. Totalt er vi 24 traineer med bakgrunn fra økonomi, teknologi og biologi. Sammensetningen av tverrfaglig kompetanse er kanskje noe av de vi setter mest pris på, ved siden av et faglig godt program.

Første samling

“Verdikjeden” var første tema ut og her fikk vi innsikt og kunnskap om verdikjeden innenfor både oppdrett og fiskeri. Fiskeridirektoratet presenterte sin rolle og mandat, og Havforskningsinstituttet presenterte forskningsområder og luseutfordringene i oppdrettsnæringen. Som en del av verdikjeden står bærekraft sentralt og er særlig viktig for unge forbrukere. Her presenterte Lerøy hva de gjør for bærekraft og hvordan oppdrett og fiskeri er sammenlignet med andre næringer.

Benchmark Genetics ga oss et fint overblikk over hva som skjer innenfor avl- og genetikk og hvor viktig dette er for videre fiskehelse, velferd og produksjon. Bremnes Seashore tok oss også med på en digital omvisning på slakte- og pakkeanlegget deres.

Andre samling

Andre samling og modul 2 hadde tema «Forskning og innovasjon». På programmet stod en rekke foredrag fra forskningsinstitusjonen SINTEF, presentasjoner fra etablerte selskaper, samt et innslag fra en bedrift som hadde sitt opphav i fire studentvenner på NTNU.

En stor del av Seafood-Trainee programmet er å ha faglige og sosiale samlinger for å knytte bekjentskap på tvers av bedrifter og utdanningsbakgrunn. Tidligere har samlingen for modul 2 blitt holdt i Trondheim med besøk hos aktuelle bedrifter, men på grunn av Covid- 19 situasjonen ble denne samlingen holdt digitalt. Covid-19 gjorde at det for mange har vært tøft å starte på nytt sted og i ny jobb. Men i BioMar har jeg vært heldig å ha gode kollegaer som vi har hatt daglig kontakt med på Teams, både jobbrelatert, men også som et sosialt avbrekk i de periodene vi ikke har kunnet vært på kontoret.

En fremoverlent arbeidsgiver

Det å være trainee i BioMar kan virkelig anbefales. En fremoverlent arbeidsgiver som stadig utfordrer og involverer meg i spennende prosjekter, og som gir meg rom til å tenke nytt! Etter endt trainee periode er jeg nå fast ansatt i BioMar og trives veldig godt med fortsatt spennende og varierte arbeidsoppgaver.