715 Views

Har DU lyst på en spennende og fremtidsrettet jobb? Innen fiskeri og oppdrettsnæringen vil du finne gode og utfordrende jobber.

August 22, 2022
Skrevet av:

administrator

Vg1 Naturbruk blå linje

På Vg1 Naturbruk vil du lære om produksjon knyttet til sjø og vann, som fiske, akvakultur og opplevelser. Friluftsliv og sjøliv er hverdag! Opplæringen skjer med veksling mellom teori og praksis på skolen og ved utplassering i bedrifter.

Vg2 Akvakultur

Elevene får erfaring i moderne fiskeoppdrett gjennom teori på skole og praksis på skolen. Vi samarbeider også her med næringen og har elever utplassert på moderne oppdrettsanlegg.

Vg2 Fisk  & fangst

Et tilbud til deg som vil bli fisker eller fiskeskipper. Skolen disponerer fiskebåter som brukes i opplæringen, og har et godt samarbeid med næringen Om praksis-opplæring på moderne fiskefartøy. Alle elever får en praksisperiode I Nord-Norge.

Vg3 Naturforvaltning

Elever som ønsker generell studiekompetanse og vil studere videre, kan ta Vg3 Naturforvaltning. Programfaget natur-forvaltning vil inneholde en del praksis.