806 Views

Hallgeir satser på læretid og jobb på tråler

Hallgeir (17) har truffet blink med utdanning og praksis. Nå satser han på læretid og jobb på tråler.

Februar 05, 2021
Hektiske dager i fabrikken med sløying av fisk. PRIVAT FOTO.
Hektiske dager i fabrikken med sløying av fisk. PRIVAT FOTO.
Skrevet av:

ALF FAGERHEIM

-Jeg fikk veldige gode tilbakemeldinger da jeg var om bord, og er fornøyd med praksisperioden. Men det var mye fysisk arbeid, både i fabrikken og fryseriet. Det forteller Hallgeir Lydersen (17) fra Sortland. Sist vinter var han utplassert om bord på Nergård-tråleren F/T J. Bergvoll i fire uker.

Lærevillig

-Det gjelder å være frempå, spørre og være lærevillig om man skal ha et godt læreutbytte. Da er man best mulig forberedt når man skal ut som lærling, sier Hallgeir. Han har avsluttet skoleåret ved Sortland vg. skole avdeling Kleiva, hvor han har gått VG1 naturbruk. Denne høsten fortsetter han utdanningen på VG2 fiske og fangst, og har planen klar om læretid på tråler. Men hadde han sommerjobb, som halvlotting, om bord på F/T Kågtind 2, i samme rederi. Han forteller at praksisen i vinter gjorde at han bestemte seg for veien videre.

-Jeg har truffet blink med utdanningen og praksisen, og har bestemt meg for å satse på tråler. Jeg liker turnusordningen. Man vet hva man skal gjøre om bord og det er fullt kjør hele tiden med fiske, fortsetter Hallgeir. Han har også vært i praksis om bord på kystnotbåt, men som han selv sier:

-Det var en flott båt og hektisk når vi var i fiske, men mye seilas langs leia.

Kystskipperkurs

At han skulle velge et yrke til sjøs var ikke helt opplagt. Han voks opp med et oppdrettsanlegg i nærheten, men en jobb på anlegg falt ikke i smak hos Hallgeir. Han har også en onkel som er skipper. Likevel hadde han en annen, ikke sjørelatert, yrkesvei i tankene.

-Jeg liker å være aktiv og finne nye ting å holde på med, og vurdert å søke på elektro. Men en måned før søknadsfristen gikk ut bestemte jeg meg for å søke på naturbruk på Kleiva, for å kunne jobbe på fiskebåt. Han synes utdanningen og opplegget på første året på skolen var veldig positivt og passet han godt.

Mye fysisk arbeid når blokkene av fisk skal fryses inn. PRIVAT FOTO.
Mye fysisk arbeid når blokkene av fisk skal fryses inn. PRIVAT FOTO.

-Skolen legger opp slik at man kan velge fordypning allerede på første året, og man har frihet til selv å velge hvor man vil i praksis. Det er veldig bra, forteller han. Han ser allerede frem mot neste skoleår på fiske og fangst, som er lagt til Myre i Øksnes.

-Skolen legger opp til at vi får ta de kursene vi trenger og dekker kostnadene. Da satser jeg på å ta kystskipper-kursene i løpet av VG2.

Gode søkertall

Aldri før har det vært flere søkere til VG1 naturbruk og VG2 fiske og fangst i Vesterålen som i år. Det bekrefter avdelingslederen i naturbruk ved Sortland vgs. Skole, avdeling Kleiva, Caroline Jensen. Antall søkere til skolen på Kleiva i Vesterålen har de siste årene vært jevnt økende. I år er det hele 48 søkere til VG1 naturbruk.

-Det betyr at vi kan starte med tre klasser til høsten, sier hun. Også til VG2-tilbudene fiske og fangst og akvakultur er det gode søkertall. Vi har 22 søkere til 12 elevplasser på fiske og fangst, noe som er veldig bra. Vi har derfor bedt om å få ta inn halvannen klasse, slik at alle får plass. Og på akvakultur er det 14 søkere til 15 plasser, samt seks søkere uten ungdomsrett, forteller Jensen.

Interesserebasert

Fiske og fangst er et relativt nytt VG2- skoletilbud i Vesterålen, og skolestedet for klassen ligger naturlig plassert i en av landets største fi skerihavner, Myre i Øksnes.

-Fiskerinæringen er en stor næring i Vesterålen, og en næring i stadig vekst. Vi har Myre, som Norges største ferskfiskhavn og med store landinger gjennom hele året, og vi har en stor fiskefl åte knyttet til regionen. Etterspørselen etter lærlinger er økende fra både lokale redere og havfiskefl åten, legger hun til. Skolen velger også å fortsette med fordypningsmodellen allerede på første året, der elevene velger fagfordypning innen enten landbruk, akvakultur eller fiske og fangst.

Hallgeir var svært godt fornøyd med praksisen om bord på tråleren J. Bergvoll i vinter. PRIVAT FOTO.
Hallgeir var svært godt fornøyd med praksisen om bord på tråleren J. Bergvoll i vinter. PRIVAT FOTO.

-Modellen med et interessebasert første år på naturbruk har vært en suksess for oss. Elevene får fordype seg i hva som interesserer dem fra første skoledag. Det gjør dem mer motivert, og vi opplever mindre fravær og frafall, forteller hun.

Nødvendig input

De har blant annet hatt fokus på ulike fangstmetoder, navigasjon og båtførerprøve, som skal gi et godt grunnlag om faget og båtvett når de skal videre. I løpet av skoleåret har elevene også tatt sikkerhetskurs, som påkreves i jobb på fiskebåt. En viktig del av opplæringen har vært praksisperiodene ute i lærebedrifter og fi skebåter, noe hun mener er nødvendig for at elevene skal få relevant kunnskap.

-Lærebedriftene er fl inke til å inkludere elevene i alle typer relevante oppgaver om bord, og ser nytten i å gi elevene nødvendig faglig input for veien videre. Fiskerne og rederne overfører gode holdninger og gir elevene identiteten som ligger til yrket. Ni av ti av elevene som har spesialisert seg innen fiske og fangst, i løpet av første skoleår, har søkt seg videre til VG2 fiske og fangst ifølge Jensen.

Inn til kai for å losse fisken og bunkre varer . PRIVAT FOTO.
Inn til kai for å losse fisken og bunkre varer . PRIVAT FOTO.

Bidrar til rekruttering

Et av prosjektene årets elever har holdt på med er å bygge sin egen fiskehjell, ved sjøen nedenfor skolen. De har planlagt hjellen og bygd opp fundamentet, og med et mål om å henge fisk til tørking.

-Tanken var å foredle og henge fisk på hjellen, for å produsere tørrfi sk. Men korona-situasjonen gjorde det slik at vi måtte legge det på is i år, sier hun.

Elevene har også fått reist rundt på ungdomsskoler i regionen, for å rekruttere nye søkere til skolen på Kleiva.

-Vi har tatt med lokale ungdommer når vi har reist rundt for å rekruttere søkere til skolen. Det er viktig at de ser noen kjente fjes. Da er det lettere å nå frem. Ungdom i dag er mer bevisst på å velge det de vil, og ikke hva vennene velger, avslutter Jensen.

. Bergvoll ved kai i Tromsø. PRIVAT FOTO.
. Bergvoll ved kai i Tromsø. PRIVAT FOTO.