849 Views

Fiskerifaglig Opplæringskontor

Mai 31, 2022
Skrevet av:

administrator

Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerakkysten sa – FFOR

Vi er et opplæringskontor med 65 medlemsbedrifter innenfor havbruk, fiskeri og sjømatproduksjon.
FFOR har kontor på Judaberg på Finnøy, men vi har lærlinger fra Bømlo i nord til Kristiansand i sør. Vårt størst fag er akvakultur.

Vi driver med rekrutteringsarbeid blant ungdom ved å delta på ulike yrkesmesser i nærområdet. Her forteller vi om mulighetene som finnes innen fiskeri og havbruksnæringen. Vi har også et tett samarbeid med Strand vgs der de fleste lærlingene våre kommer fra.

FFOR har to ansatte som begge har bakgrunn fra havbruksnæringen. Vi bistår og støtter både lærlinger og lærebedrifter gjennom læretiden med jevnlige besøk og kontakt.