831 Views

Et helhetlig kompetansesenter for alle utdanningsnivåer

Det hele startet med videregående skole for fire år siden. Campus BLÅ på Toft utenfor Brønnøysund vokser videre, og har blitt et helhetlig kompetansesenter for alle utdanningsnivåer med kurssenter, fagskole og konferanser.

Juli 16, 2022
Driftsoperatør Ole Alexander Bang instruerer elevene i lusetelling. FOTO: CAMPUS BLÅ.
Driftsoperatør Ole Alexander Bang instruerer elevene i lusetelling. FOTO: CAMPUS BLÅ.
Skrevet av:

CAMPUS BLÅ

Videregående skole

Campus BLÅ Videregående skole tok imot sitt første elevkull høsten 2018. Skolen er nå inne i sitt fjerde driftsår, og har så langt ikke hatt elevfrafall. Antall søkere har økt hvert år.

-Våren 2021 fikk vi innvilget vår søknaden om å utvide tilbudet med Vg2 Fiske og fangst. Det betyr at vi fikk mulighet til å ta inn flere elever på Vg1. Vi hadde fantastiske søkertall, med hele 67 søkere. Spesielt gledelig er det at andelen jenter som søker har økt hvert år. Ved årets opptak var rundt halvparten av søkerne jenter, sier Alexander Halsen, rektor ved Campus BLÅ Videregående skole.

Skolen tilbyr Vg1 Naturbruk – blå linje, Vg2 Fiske og fangst, Vg2 Akvakultur og Vg3 Studieforberedende naturbruk. Elevene får også mulighet til å ta realfag som kvalifi serer de til å søke enten sivilingeniør- eller veterinærstudier etter Vg3.

-Jeg tror en av våre styrker er at vi har tilgang til praksislokalitet her på campus, og elevene kan gå tørrskodde ned til merdene. I tillegg har vi undervisningslokalitet på Varholmen, hvor elevene får god opplæring ute på storskala-anlegg, sier Halsen. Det arbeides også med å utvide studie- tilbudet slik at skolen kan tilby Vg2 Maritime fag.

-Vi ser at næringa har et enormt behov for sjøfolk de neste årene, og ønsker derfor å utvide vårt studietilbud, sier Halsen.

Topp moderne undervisningsfartøy

I tillegg til umiddelbar nærhet til oppdrettsanlegg, får elevene også bruke katamaranen «Campus BLÅ» som klasserom. Båten er Norges eneste opplæringsfartøy med elektrisk drivlinje. «Campus BLÅ» er en NabCat 1375 MD El katamaran, og har en batteripakke på 250kWh, noe som gjør at skolen stort sett vil drive båten helelektrisk.

-Det er fantastisk å kunne tilby våre elever opplæring på et fremtidsrettet og bærekraftig fartøy, sier Halsen.

Utvendig ligner «Campus BLÅ» andre tilsvarende båter. Innvendig er det derimot gjort flere endringer for å tilpasse båten til undervisning. Den er blant annet utstyrt med skjermer, slik at man kan undervise en halv klasse inne i styrhuset.

Opplæringsfartøyet «Campus BLÅ», Norges eneste opplæringsfartøy med elektrisk drivlinje. FOTO: CAMPUS BLÅ.
Opplæringsfartøyet «Campus BLÅ», Norges eneste opplæringsfartøy med elektrisk drivlinje. FOTO: CAMPUS BLÅ.

-Et elektrisk og lydløst fartøy er ideelt når man skal drive opplæring på sjøen. Når vi står ved merdkanten kan vi snakke med elevene på motsatt side av merden, uten å bli plaget av støy fra båten. Ved lengre turer går båten over i hybridmodus, og da bruker den lite diesel, sier lektor og marinbiolog Jørgen Strømsholm, som også påpeker viktigheten av at båten er miljøvennlig og har lave utslipp. Båten er utstyrt med kran, og brukes også når Campus BLÅ Kurssenter arrangerer krankurs.

-«Campus BLÅ» blir også brukt ved dekksoffiserutdanningen for Vg2-elevene. Ved ut- stedt D6-sertifikat kan de føre båter på 24 meter og 500 bruttotonn. At de daglig kan få opplæring på et moderne fartøy, gjør at de blir sjødyktige og godt rustet for yrkeslivet etter endt skolegang, sier Strømsholm.

Fornøyde eleverTo av elevene som startet på Vg1 Naturbruk høsten 2021 er Vilde Kristin Olaisen og Sander Strøm Løvdahl. Begge ble veldig glade da de fikk tilbud om studieplass ved Campus BLÅ Videregående skole.

-Det var en fantastisk beskjed å få. Morfaren min er fisker, og jeg hadde lyst til å jobbe med havnæringa, slik som han, sier Olaisen.

Begge har gått ti år på grunnskole ved BBU i Brønnøysund, og synes det er bra at det finnes et slikt tilbud i lokalmiljøet.

-Skoledagene her ute er varierte og fine. Spesielt godt liker jeg at vi får gjøre så mye praktisk i løpet av skoledagen, sier Løvdahl.

Da skoleåret startet i august reiste alle elevene til Trondheim for å delta på Aqua Nor, verdens største oppdrettsmesse.

-Jeg er glad vi kunne starte skoleåret med en tur. Det var lærerikt, og det gjorde at vi fikk et godt klassemiljø fra dag en. Lærerne her er fantastiske, det er selvsagt veldig positivt, sier Olaisen.

Når første skoleår er overstått må de to elevene velge mellom Vg2 Akvakultur eller Vg2 Fiske og fangst.

-Jeg er usikker på hva jeg skal velge, men heldigvis har vi god tid på oss, sier Løvdahl.

Vilde Kristin Olaisen og Sander Strøm Løvdahl trives veldig godt ved Campus BLÅ Videregående skole. FOTO: CAMPUS BLÅ.
Vilde Kristin Olaisen og Sander Strøm Løvdahl trives veldig godt ved Campus BLÅ Videregående skole. FOTO: CAMPUS BLÅ.

Campus BLÅ Fagskole – høyere yrkesfaglig utdanning

I tillegg til kursvirksomhet og videregående skole har Campus BLÅ etablert fagskole som tilbyr utdanningene Driftstekniker havbruk, Driftsleder havbruk og modulkurs. Fagskolestudiene skal forberede studentene til arbeid på sjøbaserte oppdrettsanlegg i tråd med nye krav, ny kunnskap og ny teknologi innen havbruksnæringen.

-Havbruksnæringen har etterspurt muligheten for at fagarbeidere kan videreutdanne seg og få enda bedre yrkeskompetanse. Næringen er i sterk vekst og vi ser at vårt tilbud kan bidra til å fylle kompetansegapet som oppstår, sier Svein Erik Sandøy, rektor ved Campus BLÅ Fagskole.

Campus BLÅ Kurssenter

Campus BLÅ Kurssenter ble opprettet i januar 2020, og i spissen har de Johan Ormøy. Han kommer inn med solid erfaring fra sertifisert kursvirksomhet. Kurssenteret er sertifisert av DNV og KIWA, og holder maritime kurs, sertifisert sikkerhetsopplæring, fagkurs og E-læringskurs.

-Vi har ambisjoner om at kursavdelingen, gjennom å levere solid kvalitet, skal bli en foretrukket leverandør av kompetanse innen havbruk-, fiskeri- og maritim næring, sier daglig leder Johan Ormøy.

Johan Ormøy, daglig leder ved Campus BLÅ Kurssenter, instruerer kursdeltakere i sikker kranbruk.  FOTO: CAMPUS BLÅ.
Johan Ormøy, daglig leder ved Campus BLÅ Kurssenter, instruerer kursdeltakere i sikker kranbruk. FOTO: CAMPUS BLÅ.

Campus BLÅ Folkehøgskole

I tillegg til dagens etablerte tilbud ved Campus BLÅ jobbes det også iherdig med å få godkjent søknad for en BLÅ folkehøgskole, landsdelens første folkehøgskole med kun «blå» linjer. Her vil det faglige hovedinnholdet være knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv. I en landsdekkende interesseundersøkelse fra mars 2021 svarte 76% av i alt 1149 respondenter i alderen 15-21 år at Campus BLÅ Folkehøgskole vil være interessant for dem.

-Etableringen av Campus BLÅ Folkehøgskole har fått bred støtte, herunder fra Nordland Fylkeskommune, LO- og NHO Nordland, Helgelandsrådet, Indre Helgeland regionråd, Sjømat Norge, UiT Norges arktiske universitet, NCE Aquaculture, Brønnøy Næringsforum og Brønnøy kommune, sier daglig leder Liv Bentzen.

Internasjonal satsning

Campus BLÅ ønsker å tiltrekke seg elever fra hele verden, blant annet ved å tilby digitale kurs. Derfor har de gått inn som A-partner ved den norske paviljongen i «EXPO2020», verdensutstillingen i Dubai.

-Ved å delta i Dubai skal vi vise hvem vi er, og våre planer fremover. I tillegg planlegger vi å gjenreise den norske paviljongen på Toft når verdensutstillingen er over, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus BLÅ.