1221 Views

Derfor ansetter MOWI i Måløy akvastudent fra NMBU med kunnskap om fiskeatferd

Mange søker akvautdanning på NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fordi de ønsker kunnskap som kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Lovise Blålid Refvik fra Måløy fikk teoretisk kunnskap om fôr, fôring og fiskeatferd på NMBU, og praksiserfaring ved fôringssentralen hos MOWI i Måløy. Det endte opp i fast jobb.

September 18, 2022
Lovise har fått gode skussmål fra MOWI. De synes samarbeidet med NMBU og arbeidspraksis har fungert veldig bra. FOTO: KARINA HAUSLE FØRDE
Skrevet av:

Janne Karin Brodin, Nmbu

Fôret utgjør den største kostnaden i lakseoppdrett og riktig fôring er derfor viktig av økonomiske årsaker, i tillegg til at sløsing med fôret kan gi uheldige miljøpåvirkninger. De som fôrer fisken har en ansvarsfull oppgave. De må hele tiden passe på at laksen får nok fôr, men samtidig unngå overfôring. For å få til det må de som fôrer fisken forstå fiskeatferden. Derfor ansetter MOWI akvastudenten Lovise fra NMBU som gjennom sine studier har tilegnet seg både teoretiske kunnskaper om fôr/fôring og fiskeatferd.

Tett på arbeidslivet

Men det er ikke første gangen Lovise er på MOWI i Måløy, hun har tidligere hatt en praksisperiode (internship) og sommerjobb der.

I løpet av studiet oppfordres studentene i akvakultur ved NMBU til å tilegne seg praktisk erfaring hos en oppdrettsbedrift. Praksisperioden er i en bedrift i Norge eller i utlandet, og kan være i selskaper som jobber med avl, fôr, produksjon, eller innen forskning og teknologi. Arbeidspraksis i studietiden gir nyttig erfaring og nettverk som vil være verdifull etter studie.

Fra MOWI sin operasjonssentral i Måløy fulgte Lovise og de ansatte med på alt som skjer i fiskemerdene ved MOWI’s lokaliteter fra Sognefjorden til Nordmøre. For selv om instrumenter i merdene måler slikt som oksygeninnhold og temperatur i vannet, er det fiskeatferden, og spesielt atferden ved fôring som forteller mest om hvordan fisken egentlig har det.

Arbeidspraksis og vurdering av fiskeatferden i merden var derfor viktige læringsutbytter i det månedslange praksisoppholdet.

-Eit triveleg opphald med imøtekommande tilsette som gjerne svarte på spørsmål og tok ein prat om det me såg på merdekanten og på skjermane i operasjonssentralen, er oppsummeringen fra Lovise.

Flere studenter har vært i arbeidspraksis på MOWIs anlegg langs norskekysten. De har fått kunnskaper om blant annet produksjon av smolt, rensefisk og slaktefisk. Og nå også fôring.

Leder for akvakulturutdanningen ved NMBU, professor Turid Mørkøre, forteller at MOWI er en av mange bedrifter som tar imot NMBU-studentene som ønsker arbeidspraksis.

Hennes oppfatning er at studentene har blitt tatt veldig godt imot, og de blir godt ivaretatt ute på praksisplassene. – Arbeidspraksis er jo en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

Professor Turid Mørkøre programansvarlig for utdanningen i akvakultur ved NMBU. FOTO: JANNE KARIN BRODIN

Fra driftstekniker til bachelorstudiet i akvakultur

Fra tidligere har Lovise fagbrev som driftstekniker innen akvakultur. Med fagbrevet og studiekompetanse etter fire år på tekniske allmennfag (TAF) / Yrkes- og studiekompetanse (YSK) Akvakultur, var Lovise lysten på mer kunnskap om akvakultur. Derfor gikk turen til NMBU på Ås og bachelorstudiet i akvakultur. Og studiet har gitt henne en solid plattform i biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, fiskehelsebiologi, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. Og ikke minst fiskeatferd.

Dette er første gangen MOWI i Måløy har en student på praksisopphold på operasjonssentralen.

-Lovise har jobba veldig sjølvstendig og vi har prøvd å svare på dei spørsmålene som har kome. Det er alltid interessant med studenter som vil studere fisk. Kanskje vi plukker opp noko vi ikkje har tenkt på som viktig sjølve. Berre positivt å ha Lovise her å jobbe med prosjektet, sier Arne Stranden, leder på operasjonssentralen.

Rapport med refleksjoner

Hovedfokus for praksisperioden var å observere fiskens atferd ved fôring før, under og etter avlusing. Det var mistanke om helseutfordringer i en av merdene. Derfor fulgte Lovise ekstra nøye med på atferden i denne merden og sammenlignet den med frisk fisk. Resultatene fra studiene ble siden systematisert og skrevet i en rapport som ble kvalitetssikret av ansvarlig ved bedriften og presentert og godkjent av ansvarlig ved universitetet i Ås, NMBU.

-Eg byrja å skriva på oppgåva frå dag ein. Dei tilsette hjelp gjerne til, svarte på spørsmål og engasjerte seg i det eg heldt på med. Dei spurde ofte korleis det gjekk, sier Lovise.

Arbeidspraksis i tillegg til ny kunnskap om fiskevelferd

På operasjonssentralen er den viktigste oppgaven å fôre fisken via kamera, og det er nødvendig å kunne en del om fiskevelferd og fiskeatferd for å jobbe på sentralen. Så selv om fiskens atferd ved avlusing og observasjon av atferden til syk fisk i forhold til frisk fisk var hovedtema for oppholdet, og så fikk Lovise også en god porsjon arbeidstrening.

-Vi ser på fleire merdar, gjerne frå fleire lokalitetar samtidig, og då blir det vanskelegare å få med seg endringa i fisken si åtferd dersom ein ikkje har jobba med dette før. Praksis gjær det lettare å få ein oversikt dersom ein veit korleis fisken endrar åtferd og ulike faktorar som påverkar åtferden, sier Lovise.

På operasjonssentralen til MOWI følger de ansatte med på alt som skjer i merdene opp langs kysten. FOTO: LOVISE BLÅLID REFVIK

Veien videre for Lovise

Og det var tydelig at det var flere enn Lovise som syntes oppholdet på MOWI i Måløy var en bra opplevelse, for da slutten av oppholdet nærmet seg, fikk hun like godt et tilbud om jobb. Så etter at bachelorstudiet ble avsluttet våren 2022, er Lovise tilbake i Måløy og begynner i jobb som operasjonstekniker.

Bachelorstudiet i akvakultur ved NMBU:

Studiet gir deg en solid plattform i biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, fiskevelferd og helse, atferd, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. Som student får du:

  • «Hands on» undervisning i moderne resirkuleringsanlegg (RAS)
  • Lære om fôrteknologi ved Fôrfabrikken (FôrTek)
  • Velge fag i bioøkonomi – produksjon av fornybare biologiske ressurser
  • Studere fiskeatferd i modellstudier i adferdslaboratorie
  • Være tett på innovativ forskning
  • Mulighet for arbeidspraksis som en del av studiet
  • Etter bachelor er det mulig å gå videre på master i akvakultur ved NMBU