841 Views

Campus BLÅ – et helhetlig kompetansesenter på alle utdanningsnivåer

Campus BLÅ på Toft ble opprettet for fire år siden. Ambisjonene er store og populariteten øker stadig. I dag er Campus BLÅ et kompetansesenter på høyere utdanningsnivåer med videregående skole, fagskole, kurssenter og konferanser.

September 09, 2022
Jørgen Strømsholm er lærer og marinebiolog ved Campus Blå, her på brua på skoleskipet Campus Blå. FOTO: CAMPUS BLÅ
Skrevet av:

Campus Blå I Brønnøysund, Nordland Fylke

Campus BLÅ videregående skole tok imot sitt første elevkull høsten 2018. Skolen er nå inne i sitt fjerde driftsår og kan vise til en høy interesse blant elever og søkere. Elevfrafallet et lik null.

– Vi har fantastiske søkertall og hele 74 søkere til årets opptak ved vg1 Naturbruk. Spesielt gledelig er det at andelen jenter som søkere øker. Dette sier Stig Selvåg, rektor ved Campus BLÅ videregående skole.

Lærer Ole Bang underviser i anatomiske undersøkelser. FOTO: CAMPUS BLÅ

Nær elementene

Skolen tilbyr vg1 Naturbruk, vg2 Fiske og fangst, vg2 Akvakultur og vg3 Studieforberedende naturbruk. Elevene får også mulighet til å ta realfag slik at de kan søke seg videre i utdanningsløpet og bli sivilingeniører- eller veterinærer.

Rektor Stig Selvåg sier det slik:

–En av våre styrker er at vi har umiddelbar tilgang til praksislokaliteter. Lokaliteten ligger her på campus og elevene kan gå tørrskodde ned til merdene. I tillegg har vi undervisningskonsesjon for oppdrett av laks på Varholmen og Lismåsøy som drives av Sinkaberg Hansen. Elevene får derfor svært god opplæring ute på et storskala-anlegg.

Stedet heter Toft og ligger i Brønnøysund i Nordland. FOTO: CAMPUS BLÅ

Klasserom på havet

Som et litt annerledes klasserom, benyttes også skolens egen katamaran «Campus BLÅ». Båten er Norges eneste opplæringsfartøy med elektrisk drivlinje, den har en batteripakke på 250kWh og kan seile helelektrisk.

–Det er fantastisk å kunne tilby våre elever opplæring på et fremtidsrettet og bærekraftig fartøy, sier Selvåg. Utvendig ligner «Campus BLÅ» på andre tilsvarende båter, men innvendig er gjort flere endringer slik at båten egner seg til undervisning. Fra styrehuset kan man undervise en halv klasse ved hjelp av skjermer. Selvåg forklarer:

–Et elektrisk og lydløst fartøy er ideelt når man skal drive opplæring på sjøen. Når vi ligger ved merdekanten kan man snakke med elevene på motsatt side av merden, uten å bli plaget av støy fra båten. Marinbiolog og lærer Jørgen Strømsholm, understreker verdien av båtens kvaliteter som miljøvennlig.

– Den har lave utslipp, sier han og informerer videre:

–I tillegg til ordinær undervisning blir «Campus BLÅ» brukt i forbindelse med dekksoffiserutdanningen for vg2-elevene. Ved utstedt sertifikat kan de føre båter på 24 meter og 500 bruttotonn. At de daglig kan få opplæring på et moderne fartøy, gjør at de blir sjødyktige, og godt rustet for yrkeslivet etter endt skolegang.

Mikael Bønå demonstrerer brannslukning. Dette er en del av skolens grunnleggende sikkerhetskurs. FOTO: CAMPUS BLÅ

En veldig spennende næring

Det var ønsket om en annerledes og variert skoledag som trakk Nora-Kristine Olsen til Campus BLÅ Videregående skole.

–Jeg hadde bare hørt fine ting om skolen og jeg ble både nysgjerrig og interessert. Skoleåret beskriver hun som allsidig og innholdsrikt.

–Allerede andre skoledag reiste vi til Trondheim for å delta på AquaNOR. Jeg syntes det var et smart grep og tror nok at dette bidro til at klassen min ble raskere kjent og mer sammenspleiset. Gjennom året har vi gjort mye forskjellig og lært mye. Ikke minst har lærerne vært flinke til å bli kjent med oss elevene, de har virkelig vært på tilbudssiden. Jostein Løbeck Solrud har på sin side hentet erfaringer fra arbeid på oppdrettsanlegg, dette gjennom arbeidslivsfag på ungdomsskolen.

–Jeg syntes det har vært gøy! Dette er en veldig spennende næring som er under stor utvikling.

Jostein går i dag vg2 og viser til skolens gode rykte.

–Årsaken til at jeg søkte meg til Campus BLÅ videregående skole er at jeg har hørt mye bra om skolen. Vi i vg2 har et fantastisk klassemiljø og gode lærere til å veilede oss, avslutter Jostein.

Nora-Kristine Olsen og Jostein Løbeck Solrud har havet og fiske på timeplanen. Begge skryter av skolens lærere og miljø. FOTO: CAMPUS BLÅ

Campus BLÅ Fagskole

I tillegg til kursvirksomhet og videregående skole har Campus BLÅ også etablert en fagskole som tilbyr utdanningene Driftsleder havbruk (60 studiepoeng), Driftstekniker havbruk (30 studiepoeng), og modulkurset Driftsplanlegging, økonomi og ledelse (10 studiepoeng). Fagskolestudiene er høyere, yrkesrettet utdanning, som skal forberede studentene til arbeid på sjøbaserte oppdrettsanlegg i tråd med nye krav, ny kunnskap og ny teknologi innen havbruksnæringen. Campus BLÅ Fagskole gir en tidsriktig og oppdatert utdanning som er tilpasset studenter som er i arbeidsturnus. Store deler av undervisningen kan følges synkront på nett.

Campus BLÅ Folkehøgskole

I tillegg til dagens etablerte tilbud ved Campus BLÅ jobbes det også iherdig med å få godkjent søknad for en BLÅ folkehøgskole på Toft, landsdelens første folkehøgskole med kun «blå» linjer. Her er Liv Bentzen daglig leder.

Her vil det faglige hovedinnholdet være knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv. I en landsdekkende interesseundersøkelse fra mars 2021 svarte 76% av i alt 1149 respondenter i alderen 15-21 år at Campus BLÅ Folkehøgskole vil være interessant for dem. Etableringen av Campus BLÅ Folkehøgskole har fått bred støtte, herunder fra Nordland Fylkeskommune, LO- og NHO Nordland, Helgelandsrådet, Indre Helgeland regionråd, Sjømat Norge, UiT Norges arktiske universitet, NCE Aquaculture, Brønnøy Næringsforum og Brønnøy kommune.

Campus BLÅ er skolens opplæringsfartøy og fungerer også som klasserom. FOTO: CAMPUS BLÅ

Campus BLÅ Kurssenter

Campus BLÅ Kurssenter ble opprettet i 2020. Kurssenteret har sertifisering for å drive sertifisert sikkerhetsopplæring og STCW-godkjenning for å drive maritim opplæring. – Dette er godkjenninger som posisjonerer oss for å kunne tilby relevante kurs for den voksende blå næringen, sier daglig leder Alexander Halsen. – Vi har klare ambisjoner om å vokse. Vi har allerede etablert avdeling på Brekstad og i Flatanger og vi arbeider med å etablere oss på flere steder. Vi har flere kursavdelinger og spennende digitale satsinger.